Natuurgebied Gentse Leievallei breidt uit

Door een beslissing van minister Joke Schauvliege worden de Drongense meersengebieden Assels en Keuzemeersen gefusioneerd en uitgebreid met 28,5 ha.
De Gentse Leievallei omvat nog een aantal natuurgebieden langs de natuurlijke Leieoevers tussen Gent en Deinze waaronder: de Bourgoyen-Ossemeersen, de Latemse Meersen, de Westerplas,  de Rosdambeekvallei, de meersen van Deurle en de Leiemeersen in Astene en Leerne. Deze meersen zijn een belangrijke overwinterings- en broedplaats voor allerlei moeras- en watervogels.
Door de beslissing van de natuurminister  beslaat het natuurgebied in Drongen nu ca. 100 ha. Het beheer is in handen van Natuurpunt. In het gebied lopen wandel- en fietspaden en er is een vogelkijkhut.