luchterenLandgoed De Campagne in Luchteren fungeerde lange tijd als buitengoed van de paters Jezuieten die gevestigd waren in de abdij van Drongen.
Tijdens de weekends was het een plaats van ontspanning voor de novicen. Oudere Drongenaars herinneren zich nog het beeld van de ‘paterkens’ die er naar op stap waren door de velden ‘Noeit mee twieen, wriee weinig alliene, ten minsten mee drij^n’. Deze wandeling brengt je langs een netwerk van trage wegen van de Oude Abdij naar landgoed De Campagne, dat vandaag dienst doet als gemeenschapscentrum.

Pasar Drongen
Afstand: 9 km
Start: Drongenplein, Drongen
Niet bewegwijzerd

Download hier een routebeschrijving