Nieuws

Veerdiensten tijdelijk stilgelegd

In navolging van de federale en Vlaamse Covid-19 maatregelen is elke vorm van recreatievaart (zowel in groep als individueel) verboden op alle bevaarbare en onbevaarbare waterwegen in Vlaanderen. Ook het beoefenen van watersport is niet mogelijk.

Derhalve zijn de veerdiensten van Baarle en Afsnee stilgelegd omdat ze uitsluitend recreatieve doeleinden hebben. Ze zullen ten vroegste terug opstarten op 6 april, tenzij anders vermeld.

Van zodra mogelijk, zal op de website van de Vlaamse Waterweg meer duiding gegeven worden over de nieuwe datum en de daarbij horende maatregelen voor de reeds aangekochte waterwegenvergunningen. Meer info: https://www.visuris.be/maatregelen