kruisweg

Dit topwerk uit de Vlaamse religieuze kunst uit het begin van vorige eeuw is van de Latemse schilder Evarist De Buck. Van de 14 doeken zijn er slechts 13 origineel. De elfde statie ‘De kruisiging van Christus’ is om overklaarbare redenen spoorloos verdwenen. Tot op heden werd het nog niet teruggevonden. In de Sint-Martinuskerk van Baarle hangt er een replica van.

Het werk wordt getypeerd door een sobere picturaliteit waarbij de achtergrond herleid wordt tot een minieme scheiding tussen bodem en lucht. De aandacht wordt daardoor volledig op het kernonderwerp van het doek gericht.

evarist de buckEvarist De Buck (1892 – 1974) woonde en werkte in Sint-Martens-Latem maar behoorde niet tot de Latemse school. Hij was een individualist die zich vanuit zijn sociaal-communistische ideolgie afzette tegen de moderne kunstvormen die hij een exponent vond van de toenmalige kapitalistische maatschappij. Hij is o.m. bekend voor zijn religieuze kunst en zijn poëtische Leielandschappen.