IMG_2077

Op slechts 1 km van het Drongenplein strekken zich de Bourgoyen-Ossemeersen uit. Dit waardevol natuurgebied van 220 ha, behoorde vroeger tot het grondgebied van Drongen en vormt nu een groene oase voor de stedelingen. Samen met het stadbestuur van Gent bouwde Natuurpunt Gent het gebied van 220 ha uit tot een schitterende brok natuur.

Het open landschap in het valleigebied van de Leie bestaat uit vochtige graslanden, doorsneden met sloten en grachten. In de lente zorgen de bloeiende graslanden met uitgestrekte velden grote ratelaar voor een feeëriek spektakel, bekend als de ”wilde Floraliën”. In de winter strijken hier duizenden eenden en steltlopers neer om te overwinteren.

Aan de hoofdingang van het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen (Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke) staat het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen. In dit bezoekerscentrum vind je informatie over natuurwaarden en natuurbeheer in de Bourgoyen-Ossemeersen en ander groen in Gent. Je kan er een permanente tentoonstelling bezoeken. Je vindt er ook een plan met aanduiding van de wandelpaden, een brochure en een boek over het natuurreservaat.

In de cafetaria die uitgebaat wordt door Natuurpunt Gent, kan je genieten van een biodrankje.

informatie-logo-in-een-cirkel_318-9441

Op de website van Natuurpunt Gent.