Nieuwe fietstocht ‘Bruggen naar Gent’

30% van de verplaatsingen in Gent gebeurt met de fiets. Dat is het resultaat van het fietsbeleid dat de Stad Gent sinds 1993 voert. Het Fietsbeleidsplan waarmee Gent toen pionierde, beschreef een fietsrouteconcept dat de deelgemeenten van Gent moest verbinden met het stadscentrum, in combinatie met communicatiecampagnes en fietsenstallingen. Sinds 1999 is het fietsgebruik verdubbeld.
Maar de Stad Gent wil meer. Het spreekt de ambitie uit om tegen 2030 een fietsgebruik van 35% te hebben. Hiervoor schreef Gent een wijs fietsplan. Dat focust op 4 doelstellingen: meer ruimte voor fietsers, een stadsregionaal routenetwerk, meer fietsenstallingen en een integraal fietsbeleid met de Fietsambassade.

Een ander aspect van het vooruitstrevende fietsbeleid is de fietsvriendelijke inrichting van de verkeerswegen. Gent is een knooppunt van grote verkeersaders. Je daar als fietser door bewegen is niet altijd eenvoudig en veilig. Met fietsbruggen, fietsstraten en fietsostrades probeert de stad daaraan te verhelpen.

Tijdens een fietstocht kan je kennis maken met de mooie realisaties van de stad. Tijdens deze fietstocht van zo’n 32 km rijd je langs, over en onder meer dan 30 oude en nieuwe bruggen en tunneltjes en krijg je een voorsmaakje van de fietsostrade F7 die in volle uitbreiding is.
Onze tocht begint – hoe kan het ook anders – aan de Pontbrug in Drongen.
De wegbeschrijving en een overzichtskaartje kan je downloaden op Routeyou onder deze link https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8012238/fietsroute/bruggen-naar-gent

Leuke tip voor komende lente