goedingebrug 1

Binnen het Landinrichtingsplan Leie en Schelde voorziet het project Recreatieas Deinze-Gent voornamelijk de verbetering van de kwaliteit van de fiets- en wandelmogelijkheden in het Leiegebied. In dat kader werd enkele jaren geleden de fietsersbrug onder de Goedingebrug geherwaardeerd. Dit merkwaardig bouwsel is een hangende ijzeren constructie die onder de brug van de autostrade E40 is bevestigd. Via trappen biedt ze de mogelijkheid aan wandelaars en fietsers langs de Leie om, onder het autogeweld naar de kust door, van de ene oever op de andere te komen. Sint-Martens Latem, Afsnee en het unieke stukje natuur van de Beelaertmeersen komen daardoor op wandelafstand van Drongen te liggen. Op warme zomeravonden ziet men hier soms jonge waaghalzen een sprong naar beneden in de Leie wagen.