Dit kasteel, ook wel Triomfkasteel genoemd, is gelegen in een riante tuin met Japanse notelaar. Er is weinig bekend over de historiek, maar in geschriften werden er toch al sporen van teruggevonden tot 1398. De huidige voorgevel dateert van 1852. Oorspronkelijk dubbel omwald, werd de walgracht voor het kasteeltje in 1956 gedempt. Het kasteel werd gedurende vorige eeuw bewoond door verschillende Drongense burgemeesters.

Niet toegankelijk voor het publiek