jongensstad 1Het gebouw is nog nauwelijks als kasteel te herkennen. Gedurende de 19e eeuw deed het dienst als buitenhuis  van verschillende rijke fabrikanten. Begin 20e eeuw komt het in bezit van de familie De Smet, een zeer welstellende familie actief in de textielnijverheid. Het wordt tijdelijk bewoond door baron Charles d’Udekem d’Acoz. Gedurende WO II werd het kasteel bezet door de Duitse troepen en nadien waren de Engelse troepen er in gehuisvest. Na de oorlog was het zodanig beschadigd dat het onbewoonbaar was geworden. In 1946 wordt het aangekocht door priester Sylvain De Baere die er de vzw Jongens- en meisjesstad’ – een internaat met school voor verlaten kinderen en kinderen van rondtrekkende ouders – in onderbrengt. Vandaag wordt in het gebouw een zorghotel uitgebaat. Enkel de tuin achter het gebouw getuigt nog enigszins van vergane glorie.

In de toekomst krijgt de site een functie als toegangsportaal voor de Vinderhoutse bossen. De cafetaria van het zorghotel is toegankelijk voor passanten en wandelaars.