drongen 006

De restanten van de vroegere kleurfabriek “Le Cygne” van de Drongense ondernemer Hilaire Grootaert zijn een prachtig staaltje van industriële archeologie.

Hier werden tot in 1990 kleurstoffen voor de verf- en papiernijverheid geproduceerd. Een van de bekendste producten was de “blanc-fixe”, een verfpoeder op lijmbasis, oplosbaar in water. In de topjaren werd er jaarlijks 750 ton van geproduceerd. Het bedrijf startte rond 1920 en stelde in zijn topjaren een veertigtal arbeiders en bedienden tewerk.

Hilaire Grootaert was een telg uit een Drongense ondernemersfamilie die vooral actief was in de chemische industrie. Hij leerde de stiel in de cristalsodafabriek van zijn vader Aimé. In 1910 verbleef hij reeds in Amerika om zich te vervolmaken in de kleurenchemie.

Tijdens WO I trok hij als vrijwilliger naar het front. Toen hij zwaar gewond werd door een schot in de borst, werd hij door medesoldaat Jozef Van Severen gered van het slagveld. Bij zijn terugkeer startte hij zijn eigen bedrijf met Van Severen als eerste personeelslid.

Het gebouw doet nu onder de naam Blanc Fixe dienst als evenementenhal en kunstgalerij.

Meer info

over de Blanc Fixe vind je op www.blancfixe.be

kleurfabriek 2    kleurfabriek 3