IMG_2943

La Maison Rose of Goed van Daerupt. Het was de zetel van de gelijknamige heerlijkheid. Daerupt is een toponiem en betekent ‘daarop’ of ‘hoger gelegen plaats’. Deze oude heerlijkheid was eigendom van de Sint-Pietersabdij en werd al vermeld in de 14e eeuw. In het ancien regime woonden hier voorname Gentse patriciërsfamilies. Schrijver Cyriel Buysse huurde Daerupt van Baron Casier als zomerverblijf om er te komen schrijven. Vanaf 1899 kwam de familie er elk jaar de lente- en zomermaanden doorbrengen. Hij noemde zijn zomerresidentie ‘La Maison Rose’.