kapel luchteren

De kapel werd in 1861 gebouwd in opdracht van Charles-Ambroise van de Bogaerde, de bewoner van het naastliggende kasteel Ijzeren Hekken. Om de genezing van zijn ziekelijke dochter af te smeken, had hij de belofte gedaan om in Luchteren een klooster met kapel te bouwen waarin zusters zouden zorgen voor Drongense weeskinderen. De gedenksteen met wapenschild en –spreuk boven de ingangsdeur van de kapel, verwijst naar deze familie. In 1866 wordt het gebouwencomplex met omliggende landerijen en hoeven eigendom van het bisdom Gent. In 1867 kwam er een school voor lager onderwijs bij en in 1896 een kleuterschool. Lange tijd was er eveneens het Mariatehuis voor de opvang van jongeren gevestigd. Tijdens WO II werden de kapel en omliggende gebouwen zwaar beschadigd door een vliegende bom die vlakbij in een weide terecht kwam. Tot 1967 werd zielezorg opgenomen door een proost van het klooster. Bij KB van 25 mei 1967 werd de proosdij erkend als hulpparochie.

Sinds 2017 wordt de kapel niet meer gebruikt voor de eredienst.

zoektocht 024     30052011 015