pastorij

De toenmalige Norbertijnenabdij van Drongen, die het patronaat over de parochie Drongen bezat, liet in 1773 deze pastorie bouwen. De Norbertijnenkanunnik Ludovicus De Saegher, was hier toen pastoor. Ook na de Franse revolutie blijft het gebouw als pastorie behouden. Hierdoor verkreeg zij later het juridisch statuut van “presbyterium” d.w.z. de plaats of het gebouw dat de gemeente of stad verplicht ter beschikking van de pastoor moet stellen. Van 1969 tot 1977 was deze pastorie de zetel van een dekenij. Marcel Lippens is de enige pastoor–deken van Drongen geweest. In de aankleding van interieur zijn nog heel wat 18de eeuwse versieringselementen aanwezig. In de lambrisering van het salon bevinden zich authentieke wandschilderingen in Lodewijk-XVI-stijl, uitgevoerd op pleisterwerk. De omheiningmuur in neogotische stijl dateert uit 1928 en is ontworpen door de Drongense beeldhouwer Domien Ingels. De beeldhouwer restaureerde ook het O.L.V-beeld, in renaissancestijl, dat in de niskapel naast de muur is geplaatst. Dit beeld werd eind 2018 gerestaureerd.

Niet toegankelijk voor het publiek.