drongen 120

Op een klein driesje langs de Sint-Gerolfstraat staat de bedevaartskapel van Sint-Gerulphus. Ze werd hier in 1604 gebouwd op de plaats waar vermoed werd dat Gerulphus op 21 september 748 werd vermoord. Later in 1750 kwam er een nieuwe kapel. Toen de kapel in 1948 was afgebroken, bleef enkel nog de oude gedenksteen in witte marmer bewaard. Ter gelegenheid van het 1200-jarig herdenken werd toen de huidige kapel opgericht. De kapel heeft ook een klein klokje hoog boven de deur hangen.

Elke eerste donderdag van de maand is er een mis. De kapel wordt ook gebruikt om een doopsel te doen. Jaarlijks is er nog het Sint-Gerulfusfeest. Er wordt dan een mis opgedragen en de plaatselijke fanafare De Zwanezonen zorgt voor de muzikale omlijsting.


Wie was Gerulphus?

gerulfus

Gerulphus was de zoon van twee edelen uit Merendree, Lentgoldus en Ratguera. Volgens de overlevering trok hij naar de Sint-Pietersabdij te Gent om daar het vormsel te ontvangen van Eliseus, bisschop van Noyon-Doornik. Op de terugweg werd hij in het bos ter hoogte van de huidige Varendries in Drongen gedood door zijn vormselpeter, een verre verwant. Toen zijn bebloede paard naar huis terugkeerde ging zijn familie naar hem op zoek en vond hem dodelijk gekwetst onder een boom. De jeugdige martelaar werd begraven in de Sint-Radegondiskerk op het familiegoed te Merendree. De stervende jongen zou zijn vader gesmeekt hebben om bijgezet te worden in het klooster van Drongen, waar hij kort tevoren nog had gebeden. Hij had zijn vader tevens op het hart gedrukt om zijn landerijen in Merendree en zijn paard aan de Drongense geestelijken te schenken opdat ze voor zijn zieleheil zouden bidden. Uit gierigheid had de vader nagelaten het goed te schenken en had hij Gerulphus laten begraven in de Radegondiskerk, waar weldra miraculeuze genezingen plaatsvonden . In 915 werden zijn stoffelijke resten naar Drongen overgebracht. Zijn feestdag is op 21 september (25 september in Gent). Zijn grafkelder is nog te vinden in de Sint-Radegundiskerk te Merendree. Zijn stoffelijke resten zijn begraven in de Sint-Gerolfkerk te Drongen. De heilige wordt aangeroepen tegen de koorts.