klooster6

Architect August Van Assche ontwierp in 1872 in opdracht van Ernest Solvyns, langs de Kloosterstraat een gebouw in neogotische stijl met de bedoeling er een bejaardenhuis is te vestigen. In 1876 werd de oude naastliggende pastorij ingelijfd en als hospitaal voor de zieke ouderlingen ingericht. De verzorging van de bejaarden gebeurde door de klooster- gemeenschap van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van VII Weëen. In 1971 werd de functie van verzorgingstehuis voor bejaarden overgenomen door het nieuw gebouwde Leiehome, aan de overkant van de straat.

Het Sint-Reginagodshuis werd volledig gerestaureerd in zijn oorspronkelijke stijl en herbergt de v.z.w. Revalidatiecentrum alsook de v.z.w. Dienstencentrum voor gehandicaptenzorg.

Niet toegankelijk voor het publiek.

Meer informatie

vind je op de website van wzc Leiehome

reginagodshuis2